Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een R

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Raämja 1 Nehemia 7:6
Raämses 1 Exodus 1:11
Rabba 15 Deuteronomium 3:11
Rabbat-Ammon 1 Jeremia 49:2
Rabbit 1 Jozua 19:20
Rachab 14 Jozua 2:1 Matteüs 1:5
Rachal 1 1 Samuel 30:29
Racham 1 1 Kronieken 2:44
Rachel 45 Genesis 29:6 Matteüs 2:18
Raddai 1 1 Kronieken 2:14
Rafa 2 1 Kronieken 8:2
Rafaël 38 Tobit 1:1
Rafaïn 1 Judit 8:1
Rafon 1 1 Makkabeeën 5:37
Rafu 1 Numeri 13:9
Ragau 2 Judit 1:5
Rages 9 Tobit 4:1
Raguel 32 Tobit 1:1
Rahab 6 Job 9:13
Rakkat 1 Jozua 19:35
Rakkon 1 Jozua 19:46
Ram 7 Ruth 4:19
Rama 41 Genesis 10:7 Matteüs 2:18
Ramataïm 1 1 Makkabeeën 11:34
Ramataïm-Sofim 1 1 Samuel 1:1
Ramat-Hammispe 1 Jozua 13:25
Ramat-Lechi 3 Rechters 15:17
Ramat-Negev 1 Jozua 19:8
Rameses 5 Genesis 47:11 Judit 1:9
Ramja 1 Ezra 10:25
Ramot 28 Deuteronomium 4:43
Ramot-Negev 1 1 Samuel 30:27
Rassiet 1 Judit 2:23
Razis 5 2 Makkabeeën 14:36
Reaja 4 1 Kronieken 4:2
Reba 2 Numeri 31:8
Rebekka 31 Genesis 22:23 Romeinen 9:10
Recha 1 1 Kronieken 4:12
Rechab Rechabiet 18 2 Samuel 4:2
Rechabeam 49 1 Koningen 11:43 Sirach 47:11 Matteüs 1:7
Rechabja 5 1 Kronieken 23:17
Rechob 10 Numeri 13:21
Rechobot 3 Genesis 26:22
Rechobot-Ir 1 Genesis 10:11
Rechum 8 Ezra 2:1
Reëlaja 1 Ezra 2:1
Refach 3 1 Kronieken 7:25
Refaël 1 1 Kronieken 26:7
Refaïet 18 Genesis 14:5
Refaïm 8 Jozua 15:8
Refaja 7 1 Kronieken 3:21
Refan 1 Handelingen 7:43
Refidim 5 Exodus 17:1
Regem 1 1 Kronieken 2:47
Regem-Melech 1 Zacharia 7:2
Regium 1 Handelingen 28:13
Reï 1 1 Koningen 1:8
Rekem 6 Numeri 31:8
Remaljahu 12 2 Koningen 15:25
Remet 1 Jozua 19:21
Resa 1 Lucas 3:27
Resef 5 2 Koningen 19:12
Resen 1 Genesis 10:12
Resin 11 2 Koningen 15:37
Reü 6 Genesis 11:18 Lucas 3:35
Reüel 11 Genesis 36:4
Reüma 1 Genesis 22:24
Rezon 3 1 Koningen 11:23
Rhode 1 Handelingen 12:13
Rhodos 4 Ezechiël 27:15 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 21:1
Ribai 2 2 Samuel 23:28
Ribla 8 2 Koningen 23:33
Rifat 1 Genesis 10:3
Rimmon 16 Jozua 15:32
Rimmono 1 1 Kronieken 6:62
Rimmon-Peres 2 Numeri 33:19
Rinna 1 1 Kronieken 4:20
Risja 1 1 Kronieken 7:39
Rispa 4 2 Samuel 3:7
Rissa 2 Numeri 33:21
Ritma 2 Numeri 33:18
Rodaniet 1 1 Kronieken 1:7
Rodokus 1 2 Makkabeeën 13:21
Roga 1 1 Kronieken 7:34
Rogelbron 5 Jozua 15:7
Rogelim 2 2 Samuel 17:27
Romamti-Ezer 2 1 Kronieken 25:4
Rome Romein; Romeins 62 1 Makkabeeën 1:10 Johannes 11:48
Ros 1 Genesis 46:21
Ruben Rubeniet; Rubenpoort 92 Genesis 29:32 Openbaring 7:5
Ruchama 3 Hosea 2:3
Rufus 2 Marcus 15:21
Ruma 2 Jozua 15:52
Ruth 19 Ruth 1:4 Matteüs 1:5
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons