Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Christelijke feesten

Het liturgisch of kerkelijk jaar is de cyclus van feestdagen zoals die in de kerk gevierd worden. Het liturgische jaar begint eind november op de eerste zondag van de Advent, en eindigt met het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Dit resulteert in vier speciale periodes: de Advent als voorbereiding op de geboorte van Jezus, wat in de Kersttijd gevierd wordt. Jezus' woestijnervaring wordt beleefd in de Vasten- of Veertigdagen tijd die eindigt met Zijn lijden, sterven en verrijzenis in het Paastriduum. In de Paastijd worden dan de verrijzenis en de verlossing gevierd.

Advent
- Van de vierde zondag vóór Kerstfeest tot Kerstavond.

KERST
- Van Kerstavond tot en met de Doop van de Heer.
- Viering van de geboorte van Jezus.

Veertigdagentijd
- Van Aswoensdag tot Pasen.
- Ter voorbereiding op de Paastijd.

Paastriduum
- Van Witte Donderdag tot en met Paaszondag.
- Herdenking van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus.

PASEN
- Van de vooravond van Pasen tot en met Pinksteren.
- Viering van de verrijzenis van Jezus.

Grote groene tijd
- Van Pinksteren tot het begin van de Advent

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.20
Volg ons