Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kerst

Bleef Maria maar nadenken of snapte ze het ook?

‘Mary, did you know that your baby boy / Would one day rule the nations?’ luidt een zin uit een populair kerstliedje. Steeds vraagt de zanger: ‘Mary, did you know?’ en legt dan iets uit over haar kind. Bij kritische luisteraars valt dit lied niet altijd in goede aarde. Waarom zouden wij aan nota bene Maria uit moeten leggen wie haar zoon is? Zou ze dat zelf niet het beste weten?

Vrede op aarde

Bij vrede denken we misschien als eerste aan de afwezigheid van oorlog, maar in de Bijbel wordt het begrip shalom gebruikt, en dat gaat veel verder dan ‘geen oorlog’. Het Nederlandse woord dat het meest in de buurt komt is heelheid.

Vierde advent: groot nieuws in een klein verhaal

De dagen van advent. Dagen van verwachting. In hoeveel huizen en in hoeveel harten staat het ‘verwachten’ dit jaar onder druk door die ontwikkelingen in de wereld die ons somber stemmen? Juist met die somber stemmende beelden voor ogen, las ik dit jaar het verhaal van Simeon en Hanna. Van Maria en Jozef die Jezus veertig dagen na de geboorte naar de tempel brengen. Daar zien we Simeon en Hanna. Twee mensen die lang gewacht hebben.

Wat je altijd al wilde weten over Kerst

Vier veel gestelde vragen over Kerst – en de antwoorden. Wat vieren we met Kerst? Wat zegt de Bijbel over Kerst? Hoe zit het met die kerststal? Wat heeft de kerstster met Kerst te maken?

Derde advent: Jozefs verrassende verwachting

Advent en Kerst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is een tijd waarin we de komst van onze Verlosser Jezus Christus verwachten. Het verhaal van zijn wonderbaarlijke geboorte is zeer bekend. Sterker nog, in de maand december weten we heel goed wat we moeten verwachten; het is een maand van tradities en gewoonten, van nostalgie zelfs.

Batseba, #MeToo en advent

Als Batseba vandaag had geleefd had ze getwitterd: #MeToo en zich daarmee aangesloten bij de bekende protestactie die begon in Hollywood. Wat wil het zeggen dat Matteüs het verhaal van Batseba opnam in de stamboom van Jezus?

Tweede advent: Leren van Maria

In de meeste christelijke kerkgenootschappen wordt in het liturgische jaar advent gevierd als een tijd van verwachting en voorbereiding. We kijken uit naar zowel de viering van de geboorte van Christus met Kerstmis als de wederkomst van Christus.

Vierde advent – Jezus welkom heten

Vaak heb ik met haar samen het avondmaal gevierd. De diensten in de kerk bijwonen kon de Myanmarese vrouw niet. Ze was blind, en het zware leven in de jungle had haar kromgebogen, waardoor lopen moeilijk was.

Derde advent – Engelen

Het project 'De Overstap' biedt tijdelijke opvang aan vrouwen met of zonder kinderen die recent verblijfspapieren kregen of snel zullen krijgen. Houdt de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen!

Tweede advent – Wonen in Gods huis

Het is niet vreemd dat de wijsheid van de liturgische traditie de gelovigen elk jaar opnieuw vier lange weken gunt om zich voor te bereiden op het Kerstfeest. Daartoe onthaalt de adventstijd ons elk jaar op opnieuw op een bijzonder Bijbels leesrooster, op liederen en symbolen. Wij kunnen ons hart daardoor steeds meer open zetten voor het mysterie van de menswording.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons