Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
12 december 2021

Derde advent – Engelen

Met advent kijken we uit naar Kerst, het feest van Jezus’ komst naar deze wereld. Hoe heten we Hem welkom? Wanneer voelen wij ons echt welkom bij God? En hoe kunnen we anderen welkom heten? In deze blogserie delen auteurs uit België en Nederland hun reflecties bij advent.

Door Frank Morlion

Praktisch

Over wat we bij de Overzet en de Overstap doen, kan ik heel nuchter en praktisch vertellen: We ontvangen een aantal vrouwen in kwetsbare situaties. De Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf maar mét medische zorgen. De Loodsen biedt hen tijdelijke opvang in een oud studentenhuis. Vrouwen in precaire situaties, zwanger, zonder papieren, op de vlucht voor geweld binnen hun familie, de dreiging van besnijdenis… of gewoon omdat ze nergens anders terecht kunnen.

De Overstap biedt tijdelijke opvang aan vrouwen met of zonder kinderen die recent verblijfspapieren kregen of snel zullen krijgen. Het gaat om alleenstaande mama’s die erg snel alles op de rails moeten krijgen om een inkomen te kunnen ontvangen en daarbij op zoek moeten gaan naar een eigen onderkomen. We proberen ze in 6 tot 8 maanden klaar te stomen voor een zelfstandig leven in onze stad. Als sterke vrouwen die voor zichzelf kunnen zorgen en opkomen.

Druppel op een hete plaat?

Bij vlagen is het frustrerend. We hebben niet veel plaats. Vaak moeten we vrouwen doorverwijzen. Misschien zijn we maar een druppel op een hete plaat…

En het is ook gewoonhard werken voor onze medewerkers en vrijwilligers. Vaak spelen cultuurverschillen een rol en vrouwen, met of zonder kinderen, moeten met vallen en opstaan leren samenleven onder één dak. Zich houden aan onze westerse afspraken en stiptheid, wennen aan onze vaak kafkaiaanse bureaucratie, het is niet vanzelfsprekend.

Aanwezig

En toch doen we dat, vrouwen opvangen. Want het is nodig. En het werkt. Wanneer we terugkijken op de jaren sinds de oprichting in 2009, hebben best wat vrouwen uiteindelijk hun weg gevonden, hun plaats in onze samenleving. Ze wonen zelfstandig, zijn aan het werk, vinden een thuis.
De Overzet is meer dan opvang alleen. Rond de projecten staat een groep vrijwilligers, met elk hun eigen kwaliteiten, waar de vrouwen op kunnen rekenen Ze ondersteunen de dames op praktische vlakken en organiseren regelmatig gezamenlijk een uitstap. Een bezoek aan de kinderboerderij of een dag naar zee staat steevast op het programma. Maar het belangrijke kernwoord is presentie, aanwezigheid. Zij zullen de vrouwen steeds met warme aandacht, liefdevol en vrij van oordeel benaderen in alle omstandigheden van hun leven.

Houd de gastvrijheid in ere

Bewust of onbewust worden we gedreven door het wijze inzicht van de schrijver van de Hebreeënbrief:

Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Hebreeën 13:2

Ondanks de moeilijkheden is het een zegen met ‘onze’ vrouwen op weg te gaan, hen te ontvangen. Want vaak zijn het engelen.

Nou is het ons er natuurlijk niet om te doen ‘engelen te ontvangen’. We doen het om de vrouwen verder te helpen en nog een keer: omdat het nodig is. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat er een hoop engelen bij zijn: Samiha, Josephine, Wude, Germaine, Maimouna, Zeinabou, Elisabeth, Mariam… Engelen die op hun manier het kerstverhaal dichtbij brengen. Het verhaal van dat kind voor wie geen plaats was in het gastenverblijf, en dat toch Immanuel genoemd werd: God met ons.

Frank Morlion
Docent godsdienst, diaken bisdom Antwerpen, voorzitter van De Loodsen vzw.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons