Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
28 november 2021

Eerste advent – Uitzien in verlangen

Met advent kijken we uit naar Kerst, het feest van Jezus’ komst naar deze wereld. Hoe heten we Hem welkom? Wanneer voelen wij ons echt welkom bij God? En hoe kunnen we anderen welkom heten? In deze blogserie delen auteurs uit België en Nederland hun reflecties bij advent.

Door Jan Pool

Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Psalm 130:5-6

De psalmist ziet met diep verlangen uit naar God. Waarom verlangt hij zo naar God? Uit hij hier een verlangen om God beter te leren kennen? Nee, de reden dat hij zo naar God verlangt kun je vinden in het eerste vers: ‘Uit de diepte roep ik tot U, HEER …’ Hij is in grote problemen gekomen. Hij is diep weggezakt in modder en slijk, waarin hij dreigt te verdrinken. In zijn nood ziet hij reikhalzend uit naar de hulp en de goedheid van God. Want daar gelooft hij in: God alleen kan hem helpen en redden.

Daarom ziet hij verwachtingsvol naar Hem uit. Juist vanuit de diepte begint het verlangen naar God te leven. Alhoewel hij in een uitzichtloze situatie lijkt te zitten heeft hij toch het vertrouwen dat God hem zal redden. ‘Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer!’ schrijft hij dan ook in vers 7.

Vasthouden

Die zekerheid had ook Simeon. Eeuwenlang hadden de Joden verlangend uitgezien naar en gebeden voor de komst van de messias. Jesaja, Jeremia en vele andere boodschappers hadden erover geprofeteerd: de messias zal komen en hij zal voor eeuwig regeren. Eeuwen ging voorbij, eeuwen van wachten en bidden. Velen hadden allang de moed opgegeven dat er ooit een einde zou komen aan de lange periode van lijden, veroorzaakt door buitenlandse overheersers. Maar vlak voor de geboorte van Jezus waren er nog steeds Joden die verwachtingsvol uitzagen naar de komst van de messias. Simeon was één van hen. In Lucas 2:25 staat dat hij uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Simeon verwachtte dat hij die komst zou meemaken. ‘Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien’ (vers 26). Simeon had vastgehouden aan dat woord van God.

Verlangen

Ook de psalmist verlangde naar een woord van God. Hij schrijft ‘mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord.’ Hij heeft een woord van God nodig in de storm van zijn leven. Hij hunkert naar een woord van bemoediging en hoop in zijn uitzichtloze situatie.

We kennen allemaal dat soort momenten. Er zijn tijden dat het leven je lijkt toe te lachen, maar dan opeens kan het gebeuren dat je midden in een storm terecht komt. Er is een crisis in je huwelijk, je hebt problemen op je werk, je wordt ernstig ziek, je komt in financiële moeilijkheden. Kortom: je zit in een grote storm en hebt de controle over je leven verloren. Je wordt zo langzamerhand wanhopig en net als de schrijver van deze psalm verlang je naar een woord van God.

Putten uit de Psalmen

Als ik in een storm terecht ben gekomen en een woord van God nodig heb ga ik altijd in de Psalmen lezen. Iedere keer weer put ik kracht, hoop en geloof uit het lezen daarvan. Ze zijn geschreven door mensen van vlees en bloed. Ze leefden weliswaar in een heel andere tijd, maar hun gevoelens en ervaringen zijn voor ons enorm herkenbaar. Alle hoogte- en dieptepunten van ons leven zien we weerspiegeld in de Psalmen. Iemand heeft eens gezegd dat het lezen van de Psalmen een geestelijke achtbaan is. De ene keer is de dichter op de top en de andere keer diep in het dal.

Alle zorgen, moeilijkheden, angst, twijfel, verslagenheid en stormen die een mens kan meemaken worden in de Psalmen beschreven. De psalmdichters geven eerlijk uiting aan hun gevoelens van angst en twijfel en schreeuwen het soms wanhopig uit naar God. Maar de Psalmen laten ook zien hoe groot Gods trouw is en hoe hij steeds weer redding geeft! In de Psalmen kun je God ontmoeten en wil Hij ook tot je spreken. Hij wil je weer moed, hoop en geloof geven. Blijf daarom verwachtingsvol naar Hem uitzien!

Advent is de tijd waarin we samen de Messias verwachten. In veel kerken gaat er elke week een kaarsje extra aan. Zo laten we zien: het duister zal het niet winnen van het licht. Wij mogen in deze periode voor kerst daar inspiratie uit putten om ook te blijven verwachten dat Hij wil komen als ons leven donker is.

Jan Pool
Spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink, een netwerk van leiders met het motto ‘verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar’. Hij was eenentwintig jaar lang senior voorganger van Shelter Haarlem.

Meer weten over Simeon of over andere personen in de Bijbel? Klik dan hier.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons