Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
8 december 2022

Derde advent: Jozefs verrassende verwachting

Door Patrick van der Plaat

Advent en Kerst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is een tijd waarin we de komst van onze Verlosser Jezus Christus verwachten. Het verhaal van zijn wonderbaarlijke geboorte is zeer bekend. Sterker nog, in de maand december weten we heel goed wat we moeten verwachten; het is een maand van tradities en gewoonten, van nostalgie zelfs.

Onverwacht

Wij kennen het verhaal en weten wat er zal gebeuren. Hoe anders was dat voor de vader van Jezus zelf. Jozef wist dat op een dag de messias zou komen op wie hij en zijn volk al zo lang wachtten. Wat Jozef echter niet kon vermoeden was dat God zijn aanstaande vrouw Maria en hem had uitgekozen om het instrument te zijn van de komst van deze Messias. Maria bleek zwanger en hij was niet de vader. Hij wilde haar niet in opspraak brengen; het zou een grote schande zijn dat zij ongetrouwd zwanger was.

We hebben dit kerstverhaal al vaak gehoord, maar als je er bij stilstaat, blijft het toch een aparte gebeurtenis. Probeer je je maar eens te verplaatsen in de gedachten van Jozef. Wat zou er in hem om zijn gegaan? Hoe zou hij naar Maria hebben gekeken nu dat hij wist dat ze zwanger was? Wat zou zijn familie wel niet van hem denken? Dit soort vragen blijven in het verhaal grotendeels onbeantwoord. Wat we wel kunnen begrijpen is Jozefs reactie. Hij wilde Maria in alle stilte wegsturen. Zo zou hij haar nog enigszins beschermen

Jozef en Gods reddingsplan

In Matteüs 1:18-24 lezen we hoe God zelf het grote plan van redding openbaart aan Jozef. Ineens werd Jozef meer dan slechts een toeschouwer of iemand die de Verlosser verwachtte; Hij mocht actief deelnemen aan Gods grote reddingsplan. Wel moest God daarvoor een engel sturen die Jozef moest vertellen hoe het echt zat. Jozef hoefde zich niet te schamen voor Maria’s onverwachte zwangerschap, omdat deze geheel door God zelf geregisseerd was. Hij mocht onderdeel worden van het gezin van God. Hij was niet de echte vader, maar God betrok Jozef er wel bij om als een vader te zijn voor Jezus. Dat was wel het laatste wat Jozef verwachtte.

Verwondering over een vreemd verhaal

De tijd van advent is een tijd van wachten en verwachten. En ook al is het kerstverhaal nog zo bekend, geen mens zou het ten diepste kunnen bedenken dat Jezus zo op de aarde zou komen. Een maagdelijke geboorte, meerdere verschijningen van engelen, een eenvoudige familie in een klein en onbeduidend dorpje ergens in Israël … wat een vreemd verhaal! Natuurlijk hadden de profeten eeuwen daarvoor wel verteld dat de komst van de Messias een hele bijzondere aangelegenheid zou worden. Jozef wist dat de profeet Jesaja geprofeteerd had dat de maagd zwanger zou worden (Jesaja 7:14). Het is echter iets heel anders als jouw toekomstige vrouw de ontvanger wordt van dit grote wonder.

Verrast door God

Onze verwachtingen kunnen ons motiveren om te blijven hopen en vertrouwen op God. Tegelijkertijd kunnen ze ook ons geloof en onze hoop in de weg zitten als we te veel vasthouden aan hoe wij denken dat God het zal gaan doen. Hij kan ons altijd weer verrassen. Advent is daarom ook een tijd van verrassing en verwondering. Misschien verwacht jij wel iets van God, maar doet Hij dat op een manier die je helemaal niet zag aankomen. Kan dit vertrouwde verhaal jou iets nieuws laten zien van wie God is in deze tijd van wachten en verwachten?

Patrick van der Plaat
Relatiebeheerder kerken

Deze blog is geïnspireerd op deze Bijbel Basics-zondag. Meer over wat we nu eigenlijk vieren met Kerst vind je hier.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons