Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 december 2022

Tweede advent: Leren van Maria

Door Samuel Ekpo

In de meeste christelijke kerkgenootschappen wordt in het liturgische jaar advent gevierd als een tijd van verwachting en voorbereiding. We kijken uit naar zowel de viering van de geboorte van Christus met Kerstmis als de wederkomst van Christus.

Uitverkoren

Op basis van Lucas 1:26-38 kunnen we concluderen we dat Maria zuiver van hart was, voorbestemd om gezegend te worden door haar Zoon Jezus Christus. De Bijbel toont Maria niet als het geliefde voorbeeld dat ze zou worden, maar als een jonge, zachtmoedige maagd. Je mag aannemen dat ze een meisje was met haar eigen hoop en dromen. Tussen de regels door lezen we dat ze God toegewijd volgde en dat ze haar geloof koesterde boven alles.

Er waren andere meisjes in haar gemeenschap, maar God koos Maria, zoals we zien in vers 26-27: ‘… In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt…’. Het was Gods idee om Maria uit te kiezen om Jezus te dragen. De engel verkondigde dat ze begenadigd was. Dat de Heer met haar was. Dat ze gezegend was onder de vrouwen. Nog altijd kan God iemand kiezen voor een speciale opdracht in zijn of haar generatie, op voorwaarde dat die persoon bereid en beschikbaar is om door God te worden gebruikt.

Hoe voelde Maria zich?

Lang voor deze aankondiging wachtte Maria al op een Messias. Maar nadat de engel haar had bezocht, droeg ze Jezus daadwerkelijk negen maanden lang in haar schoot. Dat is moeilijk voor te stellen. Vraag een nieuwe moeder hoe die negen maanden zijn en ze zal je vertellen dat het eng is. Ja, er is voorvreugde, maar er zijn ook angsten en een bijna ondraaglijke anticipatie op een onzekere toekomst. Je wacht en je wacht op iemand die je niet kunt zien, maar waarvan je weet dat hij of zij er is. En toch is dit wachten niet ‘leeg’; er is juist veel te doen.

Het is niet makkelijk te achterhalen wat Maria voelde in de weken voor de geboorte van Jezus – de Bijbel zegt er niet veel over. Je vraagt je misschien af: was het moeilijk voor Maria om in deze tijd ver te zijn van haar familie en haar moeder? Jezus’ conceptie was wonderbaarlijk, maar wat voelde Maria toen Hij werd geboren? Wist ze wat er ging gebeuren? Was ze er klaar voor? Dacht ze dat ze een goede moeder zou zijn? Was ze bang? Vertrouwde ze volledig op de wil van God?

Op basis van wat we weten over Maria, de aankondiging en de conceptie van Jezus, kunnen we zeggen: ze stelde haar vertrouwen op God, net zoals ze negen maanden eerder had gedaan. Er zijn veel lessen te leren uit Maria’s wachten op Jezus en zijn komst. Maria is altijd een groot voorbeeld van geloof en vreugde voor ons, maar vooral tijdens advent.

Samuel Ekpo is Relatiebeheerder Migranten- en Internationale Kerken bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Deze adventsblog is geïnspireerd op deze Bijbel Basics-zondag.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons