Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is advent?

Ben jij benieuwd waar advent vandaan komt? En welke tradities erbij horen? Lees dan snel verder in deze blog waar we antwoord geven op vijf veel gestelde vragen. 

Wat betekent advent? 

Het woord ‘advent’, komt van het Latijnse woord ‘adventus’.  Dat betekent ‘komst’. Advent is de periode waarin mensen zich voorbereiden op de komst van Jezus, op zijn geboorte dus. 

Wanneer begint advent? 

De periode van advent bevat altijd vier zondagen. Dat betekent dat je altijd moet terugrekenen vanaf de laatste zondag voor kerst. Dus als kerst valt op maandag 25 december, is vierde advent zondag 24 december en is eerste advent dus op zondag 3 december. Dat is het geval in 2023. Maar als 25 december ook op een zondag is, begint advent al op 27 november. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn in 2033. 

Advent Leesplannen

3 december start de adventsperiode. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft weer een mooie Adventskalender samengesteld, die ook als leesplan is te volgen in Mijn Bijbel app.

Waarom duurt advent 4 weken? 

Advent is geen Bijbels feest. Er staan dan ook nergens in de Bijbel verhalen of regels over deze periode. Vanaf wanneer mensen advent vieren, weten we ook niet precies. Net als waarom het vier weken duurt. Er zijn trouwens ook kerken of gebieden waar de adventsperiode zes weken duurt, bijvoorbeeld in het aartsbisdom Milaan of veertig dagen, bijvoorbeeld in de Ethiopische en Eritrese Orthodoxe kerken.  

Wat vieren we met advent? 

Met advent bereiden mensen zich voor op de geboorte van Jezus. Het voorbereiden op een belangrijk feest, herken je misschien ook van de veertigdagentijd. 

Elke zondag heeft in de kerk ook een naam. De eerste zondag heet Levavi, dat betekent: het opheffen (van je ziel tot God) ofwel verlangen. Dit komt uit Psalm 25:1, waar staat:

1Van David.

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,

Psalmen 25:1NBV21Open in de Bijbel

De tweede zondag heet Populus Sion: ‘Het volk Sion’. Dit komt uit Jesaja 30:19 en 30:30 en Psalm 80:2. In deze teksten gaat het over God die zal komen om zijn volk te redden. 

De derde zondag heet Gaudete: ‘Wees verheugd’. Dit komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4:4, waar Paulus zijn lezers oproept om altijd blij te zijn:

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Filippenzen 4:4-5NBV21Open in de Bijbel

De vierde en laatste zondag heet Rogate: ‘Dauwt’ of ‘regent’. Dat is afgeleid uit Jesaja 45:8, waar staat:

8Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,

laat haar neerstromen uit de wolken.

Laat de aarde zich openen

zodat redding zal ontkiemen

en gerechtigheid ontspruiten.

Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.

Jesaja 45:8NBV21Open in de Bijbel

Welke tradities horen bij advent? 

Er zijn verschillende tradities die je ziet rondom advent. Allereerst steken veel mensen elke week een extra kaars aan, zowel in de kerk als thuis. Die kaarsen staan dan vaak in een krans met groen. 

Daarnaast zie je in veel kerken de kleur paars. Alleen op de derde zondag wordt soms de kleur roze gebruikt. Dat is omdat dan de kleur wit die bij Kerst hoort al een beetje ‘doorbreekt’.  

En steeds meer mensen maken thuis gebruik van een adventskalender. Dat kan een soort dagboekje zijn, met een overweging of Bijbeltekst. Maar het kan ook een voor elke dag een klein cadeautje of snoepje bevatten. Die kalenders beginnen meestal op 1 december.  

En wist je dat advent oorspronkelijk een vastentijd is? Er zijn nu niet veel mensen meer die advent zo invullen, maar het kerstdiner (waarmee oorspronkelijk de vastentijd afgelopen was) vieren we nog wel graag 😉. 

Podcast: Verdiep je in het kerstverhaal

‘Verdiep je in het kerstverhaal’ is een Bijbelstudiepodcast. En we gaan écht de diepte in. Culturele achtergronden, literaire elementen en zelfs de bronteksten van de Bijbel komen aan bod. Gericht op de betekenis van de Bijbel voor jou vandaag.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons