Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Prentenbijbel

Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit de Prentenbijbel. Bijbel + gebruikers kunnen de afbeeldingen downloaden voor gebruik in een presentatie. In de lijst hieronder kunnen afbeeldingen gezocht worden op volgorde van hoofdstuk. Er staan zowel hoofdstukken uit de oude editie (van vóór 2023) en uit de nieuwe editie (uit 2023). In de nieuwe editie zijn een aantal prenten en hoofdstukken toegevoegd.

In het begin
bijbel+
01 In het begin/ De eerste mensen
bijbel+
02 De boom in de tuin/ De eerste mensen
bijbel+
03 Noach bouwt een boot/ Noach bouwt een ark
bijbel+
04 De grote vloed/ Een jaar op het water
bijbel+
05 De hoge toren/ De hoogste toren
bijbel+
06 God belooft een zoon/ Een zoon voor Abraham en Sara
bijbel+
07 Twee broers/ Jakob en Esau
bijbel+
08 De jaloerse broers/ Jozef en zijn broers
bijbel+
09 De droom komt uit/ Jozef regeert over Egypte
bijbel+
10 God hoort zijn volk
bijbel+
11 Laat mijn volk gaan/ God bevrijdt zijn volk
bijbel+
12 De muren storten in/ Zeven keer lopen om de stad
bijbel+
13 Twee vrouwen op reis/ Ruth en Noömi gaan op reis
bijbel+
14 Ruth en Boaz/ Ruth trouwt met Boaz
bijbel+
15 Een zoon voor Hanna/ Hanna krijgt een zoon
bijbel+
16 David wint tegen Goliat/ David verslaat de reus
bijbel+
17 Jona krijgt een taak/ Jona begrijpt niets van God
bijbel+
18 Daniël voor de leeuwen/ Daniël in de leeuwenkuil
bijbel+
18 De muren van Jeruzalem
De koningin Ester
bijbel+
19 Koningin Ester/ Ester, de mooie koningin
Jezus wordt geboren
20 Het kind in de voerbak/ Jezus wordt geboren
Jezus in de tempel
bijbel+
21 In het huis van God/ Jezus in de tempel
Jezus wordt gedoopt
bijbel+
22 De doop van Jezus/ Jezus wordt gedoopt
Wijn op het feest
bijbel+
23 Wijn op het feest/ De beste wijn van het bruiloftsfeest
Jezus spreekt op een berg
bijbel+
24 Jezus spreekt op een berg/ Wijze woorden van Jezus
Een boot in de storm
bijbel+
25 Een boot in de storm
Het zieke meisje
bijbel+
26 Het zieke meisje/ Meisje, sta op!
Brood en vis
bijbel+
27 Brood en vis/ Genoeg voor iedereen
Op zoek naar een schaap
bijbel+
29 Op zoek naar een schaap
Een zoon komt thuis
bijbel+
30 Een vader en twee zonen/ Een zoon komt thuis
De rijke man in de boom
bijbel+
31 De rijke man in de boom/ Zacheüs
bijbel+
32 Het feest in Jeruzalem
Het kruis en het graf
bijbel+
33 Het kruis en het graf/ Jezus moet sterven
Jezus gaat naar de hemel
bijbel+
34 Jezus gaat naar zijn Vader/ Jezus gaat naar de hemel
De heilige Geest komt
bijbel+
35 De heilige Geest komt
Een verlamde man kan weer lopen
bijbel+
36 Een verlamde man kan weer lopen/ Sta op en loop!
De eerste christenen
bijbel+
37 Het verhaal van Jezus gaat door/ De eerste christenen
Saulus wordt Paulus
bijbel+
38 Saulus wordt Paulus/ Paulus vertelt het goede nieuws
Het visioen van Johannes
bijbel+
39 Het visioen van Johannes/ Alles wordt nieuw!
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons