Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelvertalingen

Een Bijbelvertaling is een Bijbel waarvan de oorspronkelijke inhoud in een andere taal is weergegeven. De vertalers hebben meestal de bronteksten (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gebruikt voor hun vertaling. De Bijbelse geschriften worden al vertaald sinds de oudheid.

Bijbelvertalingen in de oudheid

Rond het begin van de jaartelling bestonden er al Griekse vertalingen (Septuagina; Theodotion) en Aramese vertalingen (Targoemiem) van de meeste boeken van het Oude Testament.

In de eerste eeuwen na Christus kwamen daar andere Griekse vertalingen (AquilaSymmachus), Syrische vertalingen (Pesjitta) en Latijnse vertalingen (Vetus Latina; Vulgata) bij.

Ook de boeken van het Nieuwe Testament werden al vroeg in het Syrisch en in het Latijn vertaald.

Vertalingen in de middeleeuwen

Waarschijnlijk is er in de middeleeuwen geen complete Nederlandse bijbelvertaling gemaakt. Maar er bestonden wel vertalingen van delen van de Bijbel.

Evangeliënharmonie

Een beroemd voorbeeld is de evangeliënharmonie van St. Truiden. In de middeleeuwen waren er vele evangeliënharmonieën in omloop, zowel in het Latijn als in de volkstaal. Evangeliënharmonie is de naam voor een samensmelting van de vier bijbelse evangeliën tot één doorlopend verhaal. De evangeliënharmonie van St. Truiden werd omstreeks 1300 in de benedictijner abdij van St. Truiden (in West-Limburg) door een kopiist overgeschreven.

Rijmbijbel

Een ander bekend werk uit de middeleeuwen is de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Dit geschrift, daterend uit ongeveer 1270, is niet een echte Bijbelvertaling maar een Bijbelse geschiedenis in rijmvorm.

Wachtendonckse Psalmen

Nog ouder dan deze werken zijn de Wachtendonckse Psalmen. Dit zijn 25 psalmen in een Oudoostnederlands dialect, uit de negende of tiende eeuw.

Bijbelvertalingen in de Noordelijke Nederlanden

In de Noordelijke Nederlanden kwam eind 14e eeuw onder invloed van de Moderne Devotie de verspreiding van de Bijbel in de volkstaal goed op gang. De Moderne Devotie was een kritische theologische stroming die een terugkeer naar ware vroomheid nastreefde. Geert Grote, de leider van deze beweging, heeft veel bijbelgedeelten vertaald of laten vertalen.

Na de uitvinding van de boekdrukkunst werden veel van deze vertalingen gedrukt. Bijvoorbeeld het werk van Grote's leerling Johan Schutken. Hij bewerkte de Psalmen, het Nieuwe Testament en gedeelten van het Oude Testament.

Vertalingen na de middeleeuwen

In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw werden er veel nieuwe bijbelvertalingen gemaakt.

Er verschenen ook verschillende vertalingen in het Nederlands.

Nieuwere vertalingen

Vanaf het eind van de achttiende eeuw werden er nieuwe bijbelvertalingen uitgebracht, zoals de Leidse vertaling en de Utrechtse vertaling. Tot op de dag van vandaag gaat het vertaalwerk door.  

1912{{topic_315_Leidse vertaling}}
1927{{topic_2845_Utrechtse vertaling}}
1939{{topic_2918_Petrus Canisiusvertaling}}
1951{{topic_316_NBG-vertaling 1951}}
1972{{topic_318_Groot Nieuws Bijbel}}
1975{{topic_317_Willibrordvertaling}}
1987{{topic_546_Het Boek}}
2004{{topic_572_Naardense Bijbel}}
2004{{topic_319_De Nieuwe Bijbelvertaling}}
2010{{topic_573_Herziene Statenvertaling}}
2014{{topic_329_Bijbel in Gewone Taal}}
2021NBV21
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons