Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrouwen en religieuze taken in het Nieuwe Testament

Joodse en niet-Joodse vrouwen hadden in het Romeinse rijk veel verschillende religieuze taken. Ook gingen ze op allerlei manieren om met religie. Die ruimte en mogelijkheden voor vrouwen zie je ook terug bij de volgelingen van Jezus en in de vroege kerk.

Vrouwelijke volgelingen van Jezus

In de evangeliën geneest Jezus een aantal vrouwen. Ook heeft hij korte gesprekken met een paar vrouwen (bijvoorbeeld Matteüs 9:20-22; Matteüs 15:22-28). In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de manier waarop Jezus met vrouwen omgaat, niet bijzonder voor die tijd. Jezus gedraagt zich tegenover vrouwen zoals je van een Joodse man in de eerste eeuw kunt verwachten. Er waren ook veel vrouwen die volgelingen van Jezus waren. Marcus 15:40-41 noemt Maria van Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome als volgelingen van Jezus. Zij zorgden voor hem toen hij in Galilea was. In Lucas 8:3 wordt gezegd dat Maria van Magdala, Johanna en Susanna vrouwen waren ‘die uit hun eigen middelen’ voor Jezus en zijn twaalf apostelen zorgden. Waarschijnlijk hielpen ze hen met geld, eten, drinken of andere belangrijke spullen. Johanna was de vrouw van de rentmeester van Herodes Antipas. Het lijkt erop dat zij Jezus steunde, onafhankelijk van haar echtgenoot.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons