Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Josafat in de Bijbel?

Josafat was koning van het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij regeert van 871 tot 849 voor Christus.

Wat betekent de naam Josafat?

De naam Josafat betekent: De HEER heeft rechtgesproken.

De regering van Josafat

Josafat regeert 25 jaar in Jeruzalem. Daar zijn de drie jaar bij geteld die Josafat regeert als zijn vader Asa door ziekte niet in staat is om koning te zijn (zie 1 Koningen 15:23; 2 Kronieken 16:12).
Josafat heeft steeds goede contacten met de koningen van het noordelijke rijk Israël. Daar zijn Achab en zijn opvolgers koning. In de boeken 1 en 2 Koningen wordt verteld hoe Josafat samen met de koningen van Israël oorlogen voert tegen andere volken.
Josafat probeert succes te hebben in de handel in goud. Hij heeft de controle over het gebied van Edom. Van daaruit wil hij met schepen naar Ofir varen. Maar dat mislukt. De schepen vergaan voordat ze goed en wel de haven van Esjon-Geber hebben verlaten 1 Koningen 22:49.
De schrijver van 1 en 2 Kronieken vertelt hoe belangrijk Josafat als koning is geweest. In de steden van Juda heeft hij veel rijkdommen. Josafat heeft ook een machtig leger. Zie 2 Kronieken 17:11-19.

Een ideale koning

Zowel in de boeken 1 en 2 Koningen als in het boek 2 Kronieken wordt gezegd dat Josafat een goede koning is. Josafat volgt het goede voorbeeld van zijn vader Asa. Maar de schrijver van de boeken 1 en 2 Koningen heeft ook kritiek: Josafat laat overal in het land Juda offerplaatsen bestaan, en de bevolking brengt daar offers (1 Koningen 22:44). Ook voor de schrijver van het boek 2 Kronieken is dat een minpunt (2 Kronieken 20:33). Hoewel die eerst nog zegt dat Josafat trouw is aan God en daarom alle offerplaatsen afschaft en een einde maakt aan de verering van de godin Asjera (2 Kronieken 17:6).
Volgens 2 Kronieken 19:4-11 heeft Josafat ook de rechtspraak in Juda opnieuw geregeld. Hij stelt overal in het land rechters aan die namens God rechtspreken. De Levieten en de priesters spelen daarbij een grote rol.
Josafat is dus een ideale koning, een koning zoals de schrijver van 2 Kronieken hem graag ziet.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.12
Volg ons