Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Hosea (profeet)?

Hosea is een profeet die in de tijd van koning Jerobeam II werkt in het noordelijke koninkrijk Israël. Het bijbelboek Hosea is naar hem genoemd.

Wat betekent de naam Hosea?

De naam Hosea betekent: Hij (God) heeft geholpen.
Hosea is een zoon van Beëri (Hosea 1:1). Hij trouwt met Gomer, de dochter van Diblaïm en krijgt met haar drie kinderen: Jizreël, Lo-Ruchama en Lo-Ammi. Er komen in de Bijbel nog andere personen met de naam Hosea voor. Hosea is bijvoorbeeld de echte naam van Jozua, de opvolger van Mozes (Numeri 13:16). De laatste koning van het noordelijke rijk Israël heet ook Hosea (2 Koningen 17:1).

Hosea's opdracht van God

God zegt dat Hosea moet trouwen met een vrouw die leeft als een hoer, en hij moet kinderen met haar krijgen. Zo moet hij laten zien dat het volk Israël op een hoer lijkt. Het volk is net zo ontrouw aan hun God als Gomer aan haar man.
Bovendien moet Hosea de kinderen die hij met deze vrouw krijgt, opvallende namen geven. Zijn oudste zoon moet hij Jizreël noemen, omdat God de koning van Israël zal straffen voor de moorden die in de stad Jizreël gepleegd zijn. Zijn dochter moet hij de naam Lo-Ruchama (‘geen medelijden’) geven, omdat God geen medelijden meer zal hebben met zijn volk. Zijn jongste zoon moet hij Lo-Ammi (‘niet mijn volk’) noemen, omdat Israël niet langer het volk van God zal zijn en God niet langer de God van Israël.

Huwelijk met een andere vrouw

Daarna zegt God dat Hosea moet trouwen met een andere vrouw. Ook zij leeft als een hoer. Hij mag niet met haar slapen en zij moet de hele tijd thuisblijven, zodat ze geen overspel kan plegen met een andere man.
Met dit huwelijk moet Hosea duidelijk maken dat de Israëlieten een lange tijd geen koning zullen hebben en geen offers aan de afgoden zullen brengen. Aan het eind van deze periode zullen ze weer verlangen naar God. Dan willen ze weer dat de Heer hun God is en zullen ze hem met eerbied dienen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Romeinen 9.25 Hosea 1.1 - Hosea 1.6

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons