Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het twaalfprofetenboek

De twaalf profeten zijn de profetenboeken van Hosea tot en met Maleachi. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.

De naam Twaalfprofetenboek

De term ‘Twaalfprofetenboek’ is al bekend vanaf de tweede eeuw voor Christus: in Sirach 49:10 komt deze naam al voor.
De twaalf profeten worden ook wel de kleine profeten genoemd. Dat slaat op de omvang van de boeken: ze zijn veel kleiner dan de drie grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Volgorde van de boeken

De volgorde van de twaalf boeken is door de tijd heen verschillend geweest. Soms waren de boeken gerangschikt op lengte. Soms was het criterium de tijd waarin de boeken spelen.
De volgorde waarin de boeken nu staan is bepaald door de tijd waarin de boeken spelen. De huidige volgorde van de twaalf profetenboeken is:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons