Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Cornelius in de Bijbel?

Cornelius is een van de eerste niet-Joden buiten Jeruzalem die tot geloof komt. In een visioen krijgt hij de opdracht om Petrus uit Joppe te laten komen. Na de toespraak van Petrus laten Cornelius en andere aanwezigen zich dopen.

Centurio

Cornelius is een Romeinse hoofdman, die de leiding heeft over een Italiaanse legerafdeling in Caesarea. De functie van centurio was de hoogste rang die gewone mannen in het leger konden bereiken.

Het evangelie ook voor de niet-Joden

Cornelius krijgt een visioen van God, omdat hij een vroom man is. Hij moet Petrus laten komen uit Joppe. De volgende dag heeft ook Petrus een visioen. Hij ziet een kleed met dieren die volgens de wet onrein zijn. Maar een stem zegt drie keer tegen hem dat hij die dieren mag opeten. Meteen daarna komen de dienaren van Cornelius bij Petrus aan. Als ze hem vertellen over het visioen, besluit hij mee te gaan naar Caesarea. In het huis van Cornelius houdt Petrus een toespraak, waarna iedereen de heilige Geest ontvangt. Petrus besluit dan om de aanwezigen te dopen. Want God heeft laten zien dat hij geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij houdt van alle mensen die volgens zijn wil leven, bij welk volk ze ook horen (Handelingen 10:34-35).
De gemeente in Jeruzalem wil graag dat Petrus hun precies vertelt wat er in het huis van Cornelius is gebeurd. Als ze het verhaal van Petrus gehoord hebben, komen ze tot de conclusie: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen’ (Handelingen 11:18).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 10

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons