Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De historische boeken

Het Oude Testament is op verschillende manieren in te delen. In de meeste bijbelvertalingen zijn vier delen te onderscheiden: de Pentateuch (Genesis - Deuteronomium); de historische boeken (Jozua - Ester); de poëtische boeken (Job - Hooglied) en de profetenboeken (Jesaja - Maleachi).

Geschiedenis van Israël

De historische boeken in het Oude Testament beschrijven de geschiedenis van het volk van Israël. Dit zijn de boeken:

Tanach

In de indeling van de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach valt een deel van deze boeken onder de Vroege Profeten (Neviiem) en een ander deel onder de Geschriften (Ketoeviem).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons