Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 mei 2018

Nieuw: info over de brontekst van het Nieuwe Testament op debijbel.nl

In het Nieuwe Testament zien we opvallende verschillen tussen vertalingen. Een voorbeeld: Handelingen 8:37 staat wél in de (Herziene) Statenvertaling, maar in andere vertalingen ontbreekt dit vers of staat het alleen in een voetnoot: ‘Filippus zei: dat mag, als u gelooft met heel uw hart. En de man antwoordde: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’
Dit is één van de vele verschillen die te maken hebben met de Griekse brontekst. De brontekst die gebruikt is voor de (Herziene) Statenvertaling, verschilt op allerlei punten van de brontekst die voor de andere vertalingen is gebruikt, zoals de NBV. In veel van dit soort gevallen biedt de (Herziene) Statenvertaling een langere tekst die in de andere vertalingen ontbreekt of net anders is.

Uitleg over bronteksten op deBijbel.nl

Op deBijbel.nl kun je vanaf nu, na gratis inlogen, lezen hoe dit allemaal zit. De Griekse brontekst die eeuwen geleden voor de Statenvertaling werd gebruikt (en waarbij de HSV zich heeft aangesloten), is anders dan de Griekse brontekst die tegenwoordig wordt gebruikt. Die oudere brontekst van de Statenvertalers wordt de Textus Receptus genoemd. Dankzij veel nieuwe vondsten van oude handschriften is er nu een verbeterde versie van de Griekse brontekst. Dát is de tekst die door vertalingen zoals Groot Nieuws, Willibrord, NBV en BGT wordt gebruikt.
Op deBijbel.nl vind je nu informatie over:
•    de Griekse handschriften van het Nieuwe Testament
•    het verschil tussen de Textus Receptus en de nieuwe versie van de Griekse brontekst
•    de belangrijkste verschillen tussen vertalingen die het gevolg zijn van verschillen tussen de gebruikte bronteksten


Verschillende bronteksten

De SV en HSV zijn gebaseerd op een Griekse tekst met allerlei latere toevoegingen. Dat levert een flink aantal verschillen op met andere vertalingen.  
Hoe kunnen we die verschillen duiden? Over het algemeen hebben die latere aanvullingen en invullingen een ‘Bijbels’ karakter. Dat wil zeggen: ze zijn ontleend aan andere Bijbelteksten of liggen in het verlengde ervan. Ze maken ze de boodschap van het Nieuwe Testament niet wezenlijk anders.
Toch brengen ze soms bepaalde verschuivingen in de tekst met zich mee. Degenen die ze aanbrachten (meestal overschrijvers van de Bijbel) hadden weinig oog voor de eigenheid, het ‘eigen geluid’, van de verschillende boeken van het Nieuwe Testament. Je kunt de boeken van het Nieuwe Testament zien als een veelstemmig koor van verschillende stemmen. En door die aanvullingen en veranderingen gaat er soms iets van de eigen stem van de Bijbelschrijvers verloren.
Oftewel, voor de boodschap van de Bijbel als geheel maakt het weinig uit, maar voor het luisteren naar de eigen inbreng van de verschillende Bijbelschrijvers, maakt het soms wél uit. Een voorbeeld daarvan zien we in Handelingen 8:37, lees daar meer over in de blog van Bijbelwetenschapper Matthijs de Jong.
De zoektocht naar de brontekst van het Nieuwe Testament brengt nieuwe inzichten. Die willen we graag delen op deBijbel.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons