Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Liesveltbijbel

De eerste volledige bijbelvertaling in het Nederlands verscheen in 1526 in Antwerpen. Hij werd uitgegeven door Jacob van Liesvelt.

Liesvelt en Luther

Het Nieuwe Testament van de Liesveltbijbel is een vertaling van Luthers Nieuwe Testament. Voor het Oude Testament werd in de eerste druk gebruikgemaakt van de gedeelten van Luthers Oude Testament die al klaar waren. Ook de Vulgata en andere vertalingen werden gebruikt.
Van deze bijbel verschenen zes drukken. Het Oude Testament werd steeds aangepast aan de gedeelten die van Luther waren verschenen. In 1532 was dit proces min of meer afgerond. Daarna bracht Liesvelt bijna geen wijzigingen meer aan in zijn edities. De laatste, zesde druk verscheen in 1542.
Omdat Van Liesvelt steeds meer reformatorische aantekeningen in zijn bijbel plaatste, werd hij in 1545 gearresteerd, ter dood veroordeeld en onthoofd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons