Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding 3 Johannes (NBV)

De derde brief van Johannes is een korte brief, die net als 1 Johannes en 2 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes.

Thema

3 Johannes is gericht aan iemand die Gajus heeft. De auteur prijst zijn geloof, liefde en trouw. Hij heeft rondtrekkende broeders ontvangen en zal, zo hoopt ‘de oudste’, hen ook verder ondersteunen.

Hij doet dit beter dan Diotrefes, die de macht wil hebben in de gemeente waar hij bij hoort. Hij ontvangt de broeders niet die ‘de oudste’ stuurde, en stoot zelfs degenen die hen wel willen ontvangen uit de gemeente. In vers 12 beveelt de auteur een zekere Demetrius aan. Van hem weten we verder niets; misschien is hij een van de overbrengers van de brief.

Genre

Anders dan de eerste brief van Johannes hebben 2 en 3 Johannes de kenmerken van een echte brief.

Het is niet zeker of de apostel Johannes de schrijver is van 3 Johannes. Deze brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 100 na Christus. 

Auteur

De drie geschriften die bekend staan als de brieven van Johannes komen uit dezelfde kring als het evangelie volgens Johannes. Waarschijnlijk is 3 Johannes, met de andere twee brieven, later geschreven dan het Johannes-evangelie. We weten niet of de auteur bekend was met de hele evangelietekst zoals wij die kennen.

3 Johannes is geschreven door iemand van gezag in de ‘johanneïsche’ kring van gemeenten. De auteur duidt zichzelf aan als ‘de oudste’. De brief wordt toegeschreven aan apostel Johannes, hoewel in de tekst de naam van de schrijver ontbreekt. Net zoals bij het evangelie volgens Johannes, blijft het onzeker of de brieven verbonden kunnen worden met de apostel Johannes in Efeze.

Datering 

Volgens bijbelwetenschappers zijn de drie brieven van Johannes geschreven na het evangelie volgens Johannes, rond het 100 na Christus.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

3 Johannes 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons