Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Psalmen zijn liedjes voor God

Psalmen zijn bij kinderen minder bekend dan het spannende verhaal van Mozes of het ontroerende verhaal van Bartimeüs. Voor volwassenen hebben psalmen vaak een persoonlijke lading, maar kunnen ook kinderen psalmen leren waarderen? Het eenvoudige antwoord op deze vraag is: ja!

Variatie aan psalmen

Als kinderen ontdekken dat psalmen liedjes zijn, gezongen door vrolijke of juist verdrietige mensen, worden ze al veel concreter voor hen. Daarom hebben we in de SamenleesBijbel een korte psalmencyclus samengesteld van zes verschillende soorten psalmen. Kinderen lezen onder andere een psalm waarin wordt geklaagd, een psalm die gaat over hoe je moet leven, een psalm speciaal voor de reis naar Jeruzalem en natuurlijk een psalm om God te eren.

Leven met God

Elke soort psalm heeft een ander karakter en de SamenleesBijbel geeft kinderen hier oog voor. Zo leren ze bij Psalm 13 dat dichters in klaagpsalmen aan God vertellen hoe moeilijk hun leven is, en dat ze vragen of God hun wil helpen. Maar ook dat dit soort psalmen nooit droevig eindigen! Bij Psalm 19 (een psalm over hoe je moet leven) zien kinderen hoe de wet van God kan helpen in je leven. En bij Psalm 121 (een lied voor de reis naar Jeruzalem) ontdekken ze hoe ze bescherming bij God kunnen zoeken.

Liedjes zonder rijm

Kinderen kennen vaak veel liedjes, maar bij een eerste blik herkent een kind een psalm misschien niet als muziek. Als kinderen ontdekken dat psalmen ook liedjes zijn, worden ze veel toegankelijker! In de Psalmen rijmen de zinnen weliswaar niet, maar er wordt in de Psalmen wel gewerkt met parallellisme: in twee zinnen wordt ongeveer hetzelfde gezegd maar dan met net andere woorden. Na de laatste psalm uit de cyclus (Psalm 146) kunnen kinderen zelf een lied schrijven dat lijkt op de Bijbelse liederen.

Zo gaan psalmen een leven lang mee

De psalmen zijn dus liedjes voor allerlei momenten. Door middel van gespreksvragen ontdekken kinderen hoe deze liedjes ook te betrekken zijn op hun eigen leven: wat heeft God in zijn of haar leven gedaan? Is hij of zij ook wel eens blij met de dingen die God doet? Waaraan kan een kind zien dat God trouw is en mensen beschermt?

Met de SamenleesBijbel ontdekken kinderen Psalmen die hun hele leven met ze meegaan!

Roelien Smit is Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze heeft als auteur en eindredacteur gewerkt aan de SamenleesBijbel.

Meer SamenleesBijbel?

Bekijk een filmpje over de SamenleesBijbel.

Tips over hoe je de SamenleesBijbel kunt gebruiken.

Bestel de SamenleesBijbel

Kinderen en de Bijbel: een lastige combinatie?


 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons