Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een tekstkritisch probleem: Jakobus 2:20

NBV

HSV

19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader ​Abraham​ niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon ​Isaak​ op het ​altaar​ wilde offeren?

19 U gelooft dat God één is en daar doet u goed aanMaar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.
20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21 Is ​Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het ​altaar​ offerde?

hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

 

Wat is er aan de hand?

In Jakobus 2:20 wordt in de Statenvertaling (SV) en de Herziene Statenvertaling (HSV) een ander woord gebruikt om ‘de werken’ aan te duiden dan in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In de SV en de HSV zijn de werken ‘dood’ en in de NBV zijn de werken ‘nutteloos’. Dat is nogal een verschil. Hoe komt dat?

Verkeerd vertaald?

Zou het woordje dat in de Griekse tekst staat, verkeerd vertaald zijn? Om kort te zijn: nee. De vertaling is hier in vers 20 iets anders omdat beide vertalingen een andere brontekst gebruiken. De NBV is gebaseerd op de moderne teksteditie van Nestle-Aland en de SV en HSV op de Textus Receptus. De Textus Receptus gebruikt een ander woord in vers 20.

Handschriften

De handschriften van Jakobus laten hier twee tekstvarianten zien, ‘nutteloos’ en ‘dood’. Die twee varianten zijn ongeveer gelijk verdeeld over de oudste handschriften. Dat de werken ‘dood’ zijn, is waarschijnlijk een correctie op de tekst. Je kunt namelijk makkelijker de lezing ‘dood’ verklaren als er eerst ‘nutteloos’ heeft gestaan dan andersom. Dat heeft twee redenen: het woordje ‘dood’ wordt ook al in 2:17 en 2:26 met ‘werken’ verbonden. Daarnaast lijkt Jakobus een woordspeling te gebruiken: het woordje ‘nutteloos’ lijkt in het Grieks erg op ‘werken’.

Belang

Je kunt je voorstellen dat het woordje ‘dood’ veel krachtiger overkomt dan ‘nutteloos’. Toch hoort ‘dood’ niet bij de originele tekst. In Jakobus’ argument gaat het erom dat je niet simpelweg kunt geloven zonder dat het zichtbaar wordt. Hij zegt: geloven is ook doen; dat wordt ook met het woord ‘nutteloos’ duidelijk gemaakt.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons