Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijmoedigheid in de Bijbel

De woorden ‘vrijmoedig’ en ‘vrijmoedigheid’ komen regelmatig voor in het Nieuwe Testament. Deze begrippen verwijzen naar een houding van openheid die voortkomt uit een gevoel van vrijheid en een gebrek aan angst. Deze vrije manier van de wereld tegemoet treden is over het algemeen gebaseerd op een sterk vertrouwen op God.

Verschillende betekenissen

‘Vrijmoedigheid’ is meestal de vertaling van het Griekse woord parrèsia. Andere woorden in het Nederlands die de betekenis van dit Griekse woord uitdrukken zijn ‘openheid’, ‘vrijheid’ en ‘zelfvertrouwen’.
De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dit woord op verschillende manieren. Naast de vertaling ‘vrijmoedig’ (zie Handelingen 4:13), wordt het woord ook weergegeven met ‘vrijuit’ (Johannes 7:26), ‘ronduit’ (Johannes 10:24), ‘in het openbaar’ (Johannes 11:54), ‘openlijk’ (Johannes 7:13), ‘vol vertrouwen’ (Efeziërs 3:12) en ‘onbeschroomdheid’ (Hebreeën 10:35).

Verschillende situaties

De term ‘vrijmoedigheid’ (parrèsia) kan betrekking hebben op verschillende situaties. In het Nieuwe Testament zijn er vier soorten situaties waarin dit begrip gebruikt wordt:

  • iets ronduit durven zeggen (zie Johannes 10:24);
  • in het openbaar optreden (zie Johannes 18:20);
  • moed en zelfvertrouwen hebben in de aanwezigheid van belangrijke personen (zie Handelingen 4:13);
  • een houding hebben van vrijheid en vertrouwen richting God (zie Hebreeën 10:35).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons