Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Barmhartigheid in de Bijbel

Barmhartigheid heeft te maken met een innerlijk gevoel van medeleven of liefde, dat tot uiting komt in daden. Barmhartigheid kan zowel aan God als aan mensen worden toegeschreven.

  • Barmhartigheid is in het Oude Testament de liefde van God voor mensen of van mensen onderling, die tot uiting komt in daden.

  • Het begrip 'barmhartigheid' komt in het Nieuwe Testament in een nieuw licht te staan. De barmhartigheid van God betekent hier in de eerste plaats dat hij de mensen redt door Jezus Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons