Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel over Genade

Genade is de onverdiende gunst of goedheid die iemand laat blijken aan een ander, die meestal qua positie onder hem staat. In de Bijbel gaat het vaak over de genade die God aan de mens schenkt. Genade is in de Bijbel een van de eigenschappen die God karakteriseren.

  • Genade betekent in het Oude Testament meestal: de gunst die God aan de mens schenkt. Maar genade kan ook betrekking hebben op de verhouding tussen mensen onderling.

  • Genade is in het Nieuwe Testament de onverdiende gunst en de goedheid die God aan mensen laat blijken. Vaak wordt dit verder ingevuld als Gods redding van de mensen door Jezus Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.18
Volg ons