Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Trouw in de Bijbel

God wordt in de Bijbel ‘een God van trouw’ genoemd. God is in zijn wezen trouw, en hij is trouw in zijn relatie met mensen. Trouw is ook een waarde die de relatie tussen mensen onderling zou moeten kenmerken.

  • ‘Trouw’ verwijst in het Oude Testament naar de betrouwbaarheid en de standvastigheid van een persoon. Het is een eigenschap die kenmerkend is voor Gods wezen en voor zijn handelen naar de mens toe.

  • ‘Trouw’ is in het Nieuwe Testament een waarde die mensen moeten nastreven in hun omgang met anderen. Daarnaast wordt trouw genoemd als een belangrijke eigenschap van God en Christus. Tot slot worden de gelovigen aangemoedigd om trouw te blijven aan hun geloof, ondanks tegenslagen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons