Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrede in de Bijbel

Onder ‘vrede’ verstaan we tegenwoordig meestal: een toestand van rust, of de afwezigheid van oorlog. In de Bijbel heeft het begrip 'vrede' een bredere reikwijdte. Het heeft betrekking op de ‘heelheid’ van een persoon of een groep. Die heelheid kan liggen op het sociale, maar ook op het geestelijke vlak.

  • Vrede verwijst in het Oude Testament naar de ‘heelheid’ van een persoon of een groep. Deze heelheid kan betrekking hebben op veiligheid, welvaart, gezondheid of geestelijk welzijn.

  • In het Nieuwe Testament heeft het begrip 'vrede' een veelomvattende betekenis. Het heeft betrekking op allerlei aspecten van de ‘heelheid’ van een persoon of een groep mensen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons