Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de Bijbelse waarden?

Met 'waarden' worden idealen of motieven bedoeld die moeten worden nagestreefd vanuit het idee dat het goede gedaan moet worden, en met als doel dat mensen zo goed mogelijk (samen)leven.
In de Bijbel hebben waarden niet alleen te maken met de relatie tussen mensen onderling, maar ook met de relatie van de mens tot God, en van God tot de mens. Belangrijke bijbelse waarden zijn:

God wordt gezien als de bron van waarden als liefde, genade, heiligheid en hoop. En als degene in wie deze waarden volmaakt tot uiting komen (zie Exodus 34:6; Psalm 77:14; Romeinen 15:13; 1 Johannes 4:8).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons