Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heiligheid in de Bijbel

Heiligheid is een centraal begrip in de Bijbel en binnen de godsdienst in het algemeen. Het kan vanuit verschillende invalshoeken gedefinieerd worden:

  • Heiligheid een kenmerk van alles wat bij God hoort en met God of de goddelijke wil verbonden is.
  • Heiligheid is iets wat mensen ervaren als ze God ontmoeten. Gods heiligheid roept een gevoel van ontzag en nietigheid bij mensen op.
  • Heiligheid kan ook een bepaalde status binnen de gemeenschap aanduiden. Priesters hadden in de oudtestamentische periode bijvoorbeeld een heilige status.
  • Het heilige is iets dat zich manifesteert in bepaalde verschijnselen zoals goddelijke openbaringen.

Het onderwerp heiligheid zal verder besproken worden in twee deelartikelen:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons