Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Naftali in de Bijbel?

Naftali is de tweede zoon van Jakob en Bilha en de broer van Dan. Hij is een van de stamvaders van het volk Israël. Zijn moeder is Bilha, maar hij geldt als kind van Rachel. Naftali heeft geen specifieke rol in de verhalen over Jakobs kinderen. 

Wat betekent de naam Naftali?

De naam Naftali betekent: ‘ik heb gestreden’. Als blijkt dat Rachel geen kinderen kan krijgen, geeft ze haar slavin Bilha aan Jakob tot bijvrouw, om in haar plaats kinderen te baren. Bilha krijgt twee zonen met Jakob: Dan en Naftali. Bij de geboorte van Naftali zegt Rachel: ‘Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd, maar ik heb gewonnen’ (Genesis 30:7-8). Daarom geeft ze hem de naam ‘Naftali’.

De stam Naftali

De naam Naftali kan verwijzen naar de stam Naftali, die naar Naftali is genoemd. Maar het is ook de aanduiding van het gebied waarin de afstammelingen van Naftali gingen wonen. Dat gebied lag in het noorden van Israël bij het Meer van Galilea.
Dit is ook het gebied waar Jezus zijn prediking begint. Hij gaat wonen in de plaats Kafarnaüm en trekt van daaruit door Galilea (Matteüs 4:13-17).

De zegen van Jakob

Als een van de twaalf zonen van Jakob krijgt Naftali een zegen van Jakob mee wanneer deze oud is (Genesis 49:21). Jakob zegt tegen Naftali dat zijn afstammelingen zullen lijken op een snel hert in de bossen, dat mooie jongen krijgt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons