Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Dan in de Bijbel?

Dan is de oudste zoon van Jakob en Bilha, en de broer van Naftali. Hij is een van de stamvaders van het volk Israël. Zijn moeder is Bilha, maar hij geldt als kind van Rachel. Dan heeft geen specifieke rol in de verhalen over Jakobs kinderen.

Wat betekent de naam Dan?

De naam Dan komt van het Hebreeuwse woord ‘rechtspreken’ of ‘recht doen’. 
Als blijkt dat Rachel geen kinderen kan krijgen, geeft ze haar slavin Bilha aan Jakob tot bijvrouw, om in haar plaats kinderen te baren. Bilha krijgt twee zonen met Jakob: Dan en Naftali
Bij de geboorte van Dan zegt Rachel: ‘God heeft mij recht gedaan: hij heeft mij verhoord en mij een zoon gegeven’ (Genesis 30:1-6). Daarom geeft ze hem de naam ‘Dan’.

De stam Dan

De naam Dan kan verwijzen naar de stam Dan, die naar Dan genoemd is. Maar het is ook de aanduiding van het gebied waarin de afstammelingen van Dan gingen wonen. Dat gebied lag in het zuiden van Israël aan de kust. Volgens (Rechters) gingen de Danieten later in het noorden van Israël wonen en stichtten de stad ‘Dan’. 

De zegen van Jakob

Als een van de twaalf zonen van Jakob krijgt Dan een zegen van Jakob mee wanneer deze oud is (Genesis 49:16-17). Jakob zegt tegen Dan dat zijn nakomelingen recht zullen doen, zoals past bij zijn naam. Maar ook dat ze zullen lijken op een slang die in de hielen van het paard bijt, zodat de ruiter eraf valt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons