Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoeveel kinderen had Jakob?

Jakob had twaalf zonen en een dochter. De twaalf zonen zijn de stamvaders van het volk van Israël. Aan het einde van zijn leven geeft Jakob al zijn zonen een zegen mee (Genesis 49:1-28). In die zegen karakteriseert Jakob al zijn zoons en beschrijft hij hun toekomst.

Jakobs vrouwen

Jakob verwekt kinderen bij zijn twee vrouwen Lea en Rachel, en zijn twee bijvrouwen Bilha en Zilpa. Jakob houdt het meest van de kinderen die hij met Rachel krijgt.

Jakobs kinderen

Dit zijn de namen van de kinderen van Jakob, in de volgorde waarin ze geboren zijn:

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons