Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Aser in de Bijbel?

Aser is de tweede zoon van Jakob en Zilpa, en de broer van Gad. Hij is een van de stamvaders van het volk van Israël. Zijn moeder is Zilpa, maar hij geldt als kind van Lea. Aser heeft geen specifieke rol in de verhalen over Jakobs kinderen.

Wat betekent de naam Aser?

De naam Aser betekent ‘gelukkige’. Nadat Lea vier zonen heeft gebaard, geeft zij haar slavin Zilpa aan Jakob tot bijvrouw, om via haar nog meer kinderen te krijgen. Zilpa krijgt twee zonen met Jakob: Gad en Aser. Bij de geboorte van Aser zegt Lea: ‘Wat ben ik nu gelukkig! Alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen’, en daarom geeft ze hem de naam ‘Aser’ (Genesis 30:13).

De stam Aser

De naam Aser kan verwijzen naar de stam Aser, waarvan Aser de voorvader is. Maar het is ook een aanduiding voor het gebied waar de afstammelingen van Aser gingen wonen. Dat gebied lag in het noorden van Israël aan de kust.

De zegen van Jakob

Als een van de twaalf zonen van Jakob krijgt Aser een zegen van Jakob mee wanneer deze oud is. Jakob belooft dat de afstammelingen van Aser een gebied zullen bezitten dat rijk is aan de fijnste spijzen (Genesis 49:20).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons