Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Issachar in de Bijbel?

Issachar is de vijfde zoon van Jakob en Lea. Hij is een van de stamvaders van het volk van Israël. Lea wordt zwanger van Issachar als zij met haar man Jakob slaapt in plaats van Rachel, in ruil voor een paar liefdesappels. Issachar heeft geen specifieke rol in de verhalen over Jakobs kinderen.

Wat betekent de naam Issachar?

De naam Issachar betekent waarschijnlijk ‘God beloont’. In de verhouding tussen Lea en Rachel speelt het krijgen van kinderen een belangrijke rol. Om meer kinderen te krijgen, geven beide vrouwen hun slavin aan Jakob tot bijvrouw.
Op een dag krijgt Lea van haar oudste zoon Ruben liefdesappels, die hij in het veld gevonden heeft. Rachel wil er ook graag een paar, maar Lea wil die alleen geven als zij die nacht met Jakob mag slapen. Rachel vindt dat goed, en die nacht wordt Lea zwanger van haar vijfde kind. Bij de geboorte van Issachar zegt Lea: ‘God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven.’ (Genesis 30:18) Daarom geeft ze hem de naam ‘Issachar’.
Issachar is ook de naam van een van de poortwachters die genoemd wordt in 1 Kronieken 26:5.

De stam Issachar

De naam Issachar kan verwijzen naar de stam Issachar, waarvan Issachar de voorvader is. Maar het is ook de aanduiding voor het gebied waar de afstammelingen van Issachar wonen. Dat gebied lag in het noorden van Israël, langs de rivier de Jordaan.

De zegen van Jakob

Als een van de twaalf zonen van Jakob krijgt Issachar een zegen van Jakob mee wanneer deze oud is. Jakob vergelijkt Issachar met een sterke ezel die hard werkt ( Genesis 49:14-15). Dit is niet alleen positief bedoeld. Hiermee wordt ook bedoeld dat de afstammelingen van Issachar zich in het land Kanaän zullen onderwerpen aan de Kanaänieten en slavenwerk voor hen zullen doen. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons