Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie waren Bilha en Zilpa in de Bijbel?

Bilha en Zilpa zijn bijvrouwen van Jakob. Rachel geeft haar slavin Bilha aan Jakob tot vrouw om kinderen voor haar te baren. Lea doet hetzelfde met haar slavin Zilpa.

Wat betekent de naam Bilha?

De naam Bilha betekent ‘bescheidenheid’. Bilha is ook de naam van een plaats die we tegenkomen in 1 Kronieken 4:29.
Bilha is een slavin van Rachel, die zij meekrijgt van haar vader Laban bij haar huwelijk met Jakob. Als Rachel lange tijd onvruchtbaar is, geeft zij haar slavin Bilha aan Jakob tot vrouw om via haar kinderen te krijgen. Bilha baart twee zonen voor Rachel: Dan en Naftali (Genesis 30:3-7).

Wat betekent de naam Zilpa?

De naam Zilpa zou ‘kleine neus’ kunnen betekenen. De naam Zilpa komt alleen voor in de verhalen over Jakob in het boek Genesis.
Zilpa is een slavin van Lea, die zij meekrijgt van haar vader bij haar huwelijk met Jakob. Nadat Lea vier zonen heeft gebaard heeft, lijkt het erop dat ze geen kinderen meer kan krijgen. Ze geeft daarom haar slavin Zilpa aan Jakob tot vrouw om Jakob meer kinderen te geven. Zilpa baart twee zonen voor Lea: Gad en Aser (Genesis 30:9-12).

Jakobs bed ontwijd

Vlak na de dood van Rachel slaapt Lea’s oudste zoon, Ruben, met Bilha (Genesis 35:22). Dit kost Ruben uiteindelijk zijn eerstgeboorterecht, omdat hij het bed van zijn vader ontwijd heeft (Genesis 49:3-4).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons