Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een wijnoffer?

Bij een wijnoffer werd er wijn gegoten over het altaar (of over het vlees of het brood op het altaar). In de ontmoetingstent stonden speciale gouden kommen voor de offerwijn.

Wanneer wordt dit offer gebracht?

Bij alle offers moest ook een wijnoffer gebracht worden. Maar er waren ook een aantal speciale momenten voor een wijnoffer:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons