Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een reukoffer?

Elke ochtend en elke avond moesten de Israëlieten een reukoffer brengen aan God. Dat gebeurde op het speciale reukofferaltaar dat beschreven wordt in Exodus 30.

Het reukoffer

Het reukoffer bestond uit verschillende soorten hars en wierook. Daar werd zout doorheen gemengd, als teken van de zuiverheid en de heiligheid van het mengsel.
Wie zo’n mengsel voor zichzelf maakte, mocht niet meer bij het volk van Israël horen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons