Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het altaar in de Bijbel

Een altaar was een stapel stenen of een houten tafel waarop offers gebracht werden aan de God van Israël of aan andere goden. Er worden in de Bijbel verschillende soorten altaren genoemd en beschreven. Archeologen hebben in Israël ook diverse altaren teruggevonden.

Soorten altaren

Deze typen altaren worden in de Bijbel genoemd:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons