Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een reinigingsoffer?

Het reinigingsoffer was een offer dat gebracht moest worden om onopzettelijk veroorzaakte schuld goed te maken. Het was géén vrijwillig of spontaan offer.
De regels voor dit offer zijn te vinden in Leviticus 4-5.

Wanneer wordt dit offer gebracht?

Het reinigingsoffer diende in de eerste plaats om een onopzettelijke schuld goed te maken. Bij dit offer golden er verschillende regels voor een gezalfde priester, voor de gehele gemeenschap, voor de leider van het volk en voor gewone mensen uit het volk.
Maar er werd ook een reinigingsoffer gebracht:

Deze twee gevallen laten zien dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van schuld bij een reinigingsoffer.

Welke soorten dieren werden geofferd?

Het reinigingsoffer was een stier, een bok of een geit, zonder enig gebrek.
Het dier moest naar de ingang van de ontmoetingstent gebracht worden. Daar moest degene die het offer wilde brengen, zijn handen op de kop van het dier leggen. Daarna moest hij het dier slachten. De priester voerde een aantal rituelen uit met het bloed van het dier. Ten slotte verbrandde de priester het vet van het dier op het altaar. De huid, de ingewanden en het vlees werden verbrand buiten het kamp.
Als er meerdere offers gebracht werden, was het reinigingsoffer altijd het eerste offer.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons