Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een hersteloffer?

Wie opzettelijk of onopzettelijk iets gedaan had dat tegen de wetten van God in ging, moest zijn of haar fout goed maken met een hersteloffer.
De regels voor dit offer zijn te vinden in Leviticus 5.

Wanneer wordt dit offer gebracht?

Er werd een hersteloffer gebracht:

  • als iemand niet kwam getuigen bij de rechter als hij een misdaad gezien had;
  • als iemand een onbezonnen eed gezworen had;
  • als iemand iets onreins aangeraakt had;
  • als iemand zich vergrepen had aan iets dat gewijd was aan God.

Het hersteloffer

Als hersteloffer werd er een schaap of een geit aangeboden. Als iemand dat niet kon betalen, mocht hij twee duiven offeren. En als iemand ook dat niet kon betalen, mocht hij een graanoffer brengen.
Het offerdier moest een vastgestelde waarde hebben. Bovendien moest er in sommige gevallen ook een schadevergoeding betaald worden. De priesters bepaalden de waarde van het offerdier en de hoogte van de schadevergoeding.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Leviticus 5
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons