Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een vredeoffer?

Het vredeoffer was een vrijwillig offer. Bij dit offer werd een groot deel van het vlees opgegeten door de priester en degene die het offer bracht.
De regels voor dit offer zijn te vinden in Leviticus 3.

Wanneer wordt dit offer gebracht?

Het vredeoffer speelde een belangrijke rol als mensen iets vierden (1 Samuel 11:15). Een belangrijk onderdeel van het offerritueel was een gemeenschappelijke maaltijd (Deuteronomium 27:7).
Ook was het vredeoffer vaak bedoeld als dankoffer.

Het vredeoffer

Het vredeoffer kon een rund, schaap of geit zijn. Het mocht zowel een mannelijk als een vrouwelijk dier zijn, als het maar geen gebreken had.
Het bloed van het dier moest tegen de zijkanten van het altaar gegoten worden. Het vet van het offerdier werd verbrand voor God, terwijl het grootste deel van het vlees bestemd was voor de priesters. De rest was voor degene die het dier als vredeoffer aangeboden had. Het werd gegeten bij een gemeenschappelijke maaltijd.

Het vredeoffer als dankoffer

Als het vredeoffer gebracht werd om God te danken, moesten er ook broden geofferd worden. Bij een dankoffer hoorden dikke en dunne ongedesemde broden, dikke broden van fijne tarwebloem, en gedesemde broden. Van elke soort brood moest er één apart gehouden worden voor de priester. De andere broden werden verbrand op het altaar.
Dankoffers moesten opgegeten worden op de dag dat ze gebracht werden.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Leviticus 3
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons