Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is poeriem?

Het poeriemfeest vindt zijn oorsprong in het bijbelboek Ester. Anders dan andere feesten, die naar aanleiding van goddelijke instructies worden ingesteld, wordt Poeriem door Mordechai en Ester ingesteld om de overwinning op hun onderdrukkers te vieren (Ester 9:20-32).
Het poeriemfeest heet in 2 Makkabeeën 15:36 het ‘feest van Mordechai’. 

Adar

Poeriem wordt gevierd op de veertiende dag van de maand adar (februari/maart). Het feest ontleent zijn naam aan het verhaal uit Ester 3:7. Haman, de dienaar van de Perzische koning, wierp het lot (Perzisch: poer) om de datum te bepalen waarop hij de Joden wilde uitroeien. Maar Ester, de Joodse vrouw van de koning, en haar pleegvader Mordechai, wisten dit plan op tijd te verijdelen. De koning liet vervolgens Haman en zijn zonen ophangen. 
Tijdens het poeriemfeest wordt deze redding van de ondergang uitbundig gevierd.

Tradities

Op de avond voor het poeriemfeest vasten de joden, als een herinnering aan het vasten van Ester in Ester 4:15-16.
Op het feest zelf wordt in de synagoge het bijbelboek Ester voorgelezen. Telkens als de naam Haman klinkt, probeert men die te overstemmen met het geluid van ratels en gestampvoet. Kinderen en volwassenen verkleden zich met maskers en kostuums. Als lekkernij eet men een speciaal soort koekjes die Hamansoren worden genoemd.
Arme mensen ontvangen bovendien giften en er worden cadeaus uitgewisseld (naar aanleiding van Ester 9:22). 

 

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ester 9.20 - Ester 9.32
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons