Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Poeriem (lotenfeest)

Het poeriemfeest vindt zijn oorsprong in het bijbelboek Ester. Anders dan andere feesten, die naar aanleiding van goddelijke instructies worden ingesteld, wordt Poeriem door Mordechai en Ester ingesteld om de overwinning op hun onderdrukkers te vieren (Ester 9:20-32).
Het poeriemfeest heet in 2 Makkabeeën 15:36 het ‘feest van Mordechai’. 

Adar

Precies vier weken voor Pesach vieren de Joden dit Lotenfeest, in het Hebreeuws: Poerim. Het wordt gevierd op de veertiende dag van de maand adar (februari/maart). Het feest ontleent zijn naam aan het verhaal uit Ester 3:7.

Haman, de dienaar van de Perzische koning, wierp het lot (Perzisch: poer) om de datum te bepalen waarop hij de Joden wilde uitroeien. Maar Ester, de Joodse vrouw van de koning, en haar pleegvader Mordechai, wisten dit plan net op tijd te verijdelen. De koning liet vervolgens Haman en zijn zonen ophangen. 

Tijdens het poeriemfeest wordt deze redding van de ondergang uitbundig gevierd.

Tradities

Op de avond voor het poeriemfeest vasten de joden, als een herinnering aan het vasten van Ester (Ester 4:15-16).

Op het feest zelf wordt in de synagoge het bijbelboek Ester voorgelezen. Telkens als de naam Haman klinkt, probeert men die te overstemmen met het geluid van ratels en gestampvoet. Kinderen en volwassenen verkleden zich met maskers en kostuums. Als lekkernij eet men een speciaal soort koekjes die Hamansoren worden genoemd.

Arme mensen ontvangen bovendien giften en er worden cadeaus uitgewisseld (naar aanleiding van Ester 9:22).

Ontdek meer met ons leesplan over Ester

Het boek leest soms als een sprookje: een onmetelijk rijke koning, een jong meisje, een wijze raadgever en een hatelijke schurk. God komt in het boek niet voor – of toch wel? Schrijf je in en ontdek de diepere laag in dit spannende verhaal.

 

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ester 9.20 - Ester 9.32
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons