Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sjavoeot (wekenfeest)

Het Wekenfeest (ook wel bekend als Sjavoeot) is een van de drie grote joodse feesten, naast Pesach en het Loofhuttenfeest. Het is voor joden de afsluiting van Pesach: de uittocht uit de slavernij van Egypte wordt bekroond met het ontvangen van de Tora op de berg Sinai.

Het christendom heeft aan het Wekenfeest een andere invulling gegeven door er Pinksteren voor in de plaats te stellen. 

Siwan

Het feest wordt gevierd op de zesde dag van de maand siwan (mei/juni). In de Bijbel worden regels gegeven dat er op die dag niet gewerkt mag worden en dat de Israëlieten naar de tempel moeten komen om voor God te verschijnen (Deuteronomium 16:9-12). 

Over de naam Wekenfeest

Het Wekenfeest is van oorsprong een oogstfeest. Het feest ontleent zijn naam aan het gebruik van de Israëlieten om zeven weken te tellen tussen Pesach en het Wekenfeest. Op het Wekenfeest brachten de Israëlieten een graanoffer uit de nieuwe tarweoogst (Leviticus 23:16-17). Omdat het Hebreeuwse woord voor schoof omer is, wordt de tijd tussen Pesach en het Wekenfeest ook wel de ‘omertijd’ genoemd.

Het ontvangen van de Tora

In de joodse traditie onderging het Wekenfeest vanaf de tweede eeuw na Christus een opmerkelijke verandering. Het karakter van het oogstfeest raakte op de achtergrond. In plaats daarvan werd het Wekenfeest verbonden met de herdenking van het ontvangen van de Tora op de berg Sinai. Dit moment vormde de afsluiting van de bevrijding die in Egypte begon. 
De verandering sluit aan bij een algemenere tendens in de Bijbel, waarbij de oorspronkelijke landbouwfeesten verbonden worden met grote gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël.

Tradities

Op het Wekenfeest wordt in de synagoge het boek Ruth gelezen. Waarschijnlijk omdat het verhaal over Ruth zich afspeelt tegen de achtergrond van de oogst.
Het verhaal van Ruth over de zorg voor vreemdelingen en verdrukten, wordt bovendien verbonden met het gebod in Leviticus 23:22:

22Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.”’

Leviticus 23:22NBV21Open in de Bijbel

Dit gebod volgt direct op de voorschriften voor het Wekenfeest.

Tijdens het Wekenfeest is de synagoge versierd met bloemen en planten. Een van de gewoontes is om de hele nacht wakker te blijven en Tora te leren.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons