Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rosj Chodesj (nieuwemaan)

Het begin van iedere nieuwe maand moet volgens bijbelse gebruiken gevierd worden. Dat feest heet het nieuwemaansfeest of Rosj Chodesj, dat ‘begin van de maand’ betekent.

Voorschriften

Tijdens het nieuwemaansfeest golden verschillende voorschriften. Op de eerste dag van de maand klonk er trompetgeschal. En volgens Numeri 28:11-15 moesten er bepaalde brandoffers, graanoffers en wijnoffers worden gebracht. Verder was het gebruikelijk om een feestmaal te houden (zie onder andere 1 Samuel 20:11-34).

De profeet Amos suggereert dat werken op het nieuwemaansfeest verboden is: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ (Amos 8:5).

Toch staat er in de Bijbel nergens een expliciet werkverbod voor het nieuwemaansfeest.

Tradities

Het nieuwemaansfeest is tegenwoordig minder belangrijk geworden. Wel wordt het nog steeds gezien als een dag van blijdschap. Daarom is het verboden te vasten of te rouwen
De dag wordt ook gezien als een uitgelezen dag om te trouwen. Andere gebruiken zijn het geven van geld aan de armen en het ontsteken van lichten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons