Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rosj Hasjana (nieuwjaarsfeest)

Het nieuwjaarsfeest is ook wel bekend onder de naam ‘Rosj Hasjana’ (dat betekent: ‘begin van het jaar’). De voorschriften voor deze dag staan in Numeri 29:1-6.

Tisri

Nieuwjaar valt op de eerste dag van de maand tisri (september/oktober). De Israëlieten moesten op de ramshoorn blazen en verschillende offers brengen. Ook gold er een verbod om te werken.

Tradities

Voor en tijdens het feest spelen verschillende gebeden een grote rol, waarin wordt gevraagd om vergeving voor fouten die in het afgelopen jaar gemaakt zijn.
Ook wordt er in de synagoge op een ramshoorn (sjofar) geblazen. Dat gebeurt honderd keer (of 101, afhankelijk van de lokale traditie), in groepen van een, drie en negen stoten. 
Er worden zoetigheden gegeten en gedronken, zoals appel met honing en zoete wijn, als symbool voor een goed en zoet nieuw jaar. 

Ook gaan joden als het kan naar de zee of naar een rivier om hun zakken en kleren uit te schudden. Dat staat symbool voor het ‘afschudden’ van de fouten. 

Tien dagen na het nieuwjaarsfeest wordt Grote Verzoendag gevierd. Deze dagen worden ook de ‘Ontzagwekkende dagen’ of de ‘tien dagen van inkeer’ genoemd. Tijdens deze periode krijgen mensen de kans om fouten weer goed te maken en ruzies uit te praten.

 

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Numeri 29.1 - Numeri 29.6
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons