Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

Grote Verzoendag (of Jom Kipoer) is een dag van inkeer, vasten en rust. De dag staat in het teken van het goedmaken van zonden. De voorschriften voor dit feest staan in Leviticus 16:1-34 en Leviticus 23:26-32.

Vasten

Grote Verzoendag vindt plaats op de tiende dag van de maand tisri (september/oktober). Mensen moeten die dag vasten, en ze mogen niet werken.

Reinigingsoffer

De dag ontleent zijn Hebreeuwse naam ‘Jom Kipoer’ aan het reinigingsritueel waarbij het bloed van een bok gesprenkeld werd op de verzoeningsplaat (het deksel) van de ark van het verbond. Daarmee werden de overtredingen van het volk ‘bedekt’ (kipoer betekent ‘bedekking’), als teken van verzoening tussen God en zijn volk. 

De hogepriester voltrok dit ritueel van het reinigingsoffer in het allerheiligste van de tabernakel of in het allerheiligste van de tempel in Jeruzalem.

Na de verwoesting van de tweede tempel in 70 na Christus kon dit ritueel niet meer worden uitgevoerd. Sindsdien ligt de nadruk van Grote Verzoendag op inkeer, gebed en liefdadigheid.

Tradities

In de joodse traditie is Grote Verzoendag de belangrijkste dag van de kalender geworden. Men richt zich op bezinning, herstel van verkeerde daden en verzoening met God en de medemens. In de synagoge leest men het bijbelboek Jona en blaast men op de ramshoorn

Grote Verzoendag sluit een periode van tien dagen af die begon met nieuwjaar (Rosj Hasjana). Deze dagen worden de ‘Ontzagwekkende dagen’ genoemd. Het is een periode waarin men terugkijkt op het afgelopen jaar en goede voornemens maakt voor het nieuwe jaar.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons