Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Romeinen

In 10 dagen de brief aan de Romeinen begrijpen

In dit leesplan maak je in tien dagen kennis met de Romeinenbrief. Het centrale thema van die brief is de redding die Jezus heeft gebracht.

Gods redding …
– … rekent af met het kwade in ieder mens
– … was al heel lang beloofd
– … is voor iedereen
– … is een geschenk en geen verdienste
– … is de belofte voor een nieuw leven met God
– … zorgt ervoor dat we nieuwe mensen worden
– … wordt bekrachtigd door de heilige Geest
– … heeft liefde als basis, ook al is de wereld vol kwaad
– … moet aan iedereen bekendgemaakt worden
– … zorgt voor eenheid en een heel ander leven, geleid door de heilige Geest in plaats van door regels

Start met dit leesplan in Mijn Bijbel app

Overdenkingen

1/10 - Paulus’ bedoeling met de brief lezen
2/10 - Ieder mens heeft redding nodig lezen
3/10 - Gods plan door de eeuwen heen lezen
4/10 - Gods geschenk is voor iedereen lezen
5/10 - De belofte aan Abraham (en elke gelovige) lezen
6/10 - De gelovige is een nieuw mens lezen
7/10 - Het werk van de Geest in de gelovige lezen
8/10 - Gods liefde in een gebroken wereld lezen
9/10 - Maak het iedereen bekend! lezen
10/10 - Hoe het nieuwe leven er praktisch uitziet lezen

Inleiding op de brief aan de Romeinen

Paulus vertelt het goede nieuws, sticht gemeenten, en reist weer verder. Met brieven wil hij die gemeenten onderwijs geven over God, en hen steunen. Maar met de brief aan Rome heeft Paulus een ander doel: deze brief is een voorbereiding op zijn bezoek aan Rome.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons