Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Feest van het Ongedesemde brood

Het feest van het Ongedesemde brood was waarschijnlijk een van oorsprong agrarisch ritueel, dat later samengevoegd werd met het Pesachfeest. Het feest duurde zeven dagen en begon op de vijftiende dag van de eerste maand.

Gersteoogst

Het feest viel samen met de gersteoogst. Voordat er brood gebakken werd van het nieuwe graan, werd de oude zuurdesem al verwijderd uit de huizen en werd er een week lang ongedesemd brood gegeten. Daarna werd er brood gebakken met nieuw zuurdesem. Het ritueel symboliseerde zo een ‘nieuwe start’ en het afscheid nemen van het verleden.

Pesach

In Leviticus 23:5-6 wordt het feest van het Ongedesemde brood apart genoemd. Maar in Exodus 12:15 wordt het feest vervlochten met het Pesachfeest. Vanaf dat moment symboliseerde de zuurdesem zowel de ‘grote haast’ van de uittocht als het begin van Israël als Gods uitverkoren volk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons