Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een maagd?

De Hebreeuwse woorden betoela en almah, die vaak met ‘maagd’ of 'jonge vrouw' vertaald worden, hebben een vrij algemene betekenis. Ze verwijzen naar een jonge en meestal ongetrouwde vrouw. Het kan gaan om een vrouw die nog nooit met een man geslapen heeft.

Huwelijk

Maagdelijkheid was geen voorwaarde voor een huwelijk. Mannen konden met een weduwe of met een prostituee trouwen. Alleen voor priesters golden andere regels (Leviticus 21:7). Een hogepriester mocht alleen trouwen met een maagd uit zijn eigen stam trouwen (Leviticus 21:13-14).

Maria

In het Nieuwe Testament komt het Griekse woord partenos, ‘maagd’, niet vaak voor. Maria, de moeder van Jezus, wordt wel maagd genoemd, in Matteüs 1:23. Dit is een citaat uit de Septuaginta van Jesaja 7:14. Hier wordt wel bedoeld dat Maria nog nooit met een man geslapen had.
Op andere plekken in het Nieuwe Testament (Marcus 6:1-16) wordt gezegd dat Jezus broers en zussen had. Daarom wordt in bepaalde kerkelijke tradities verondersteld dat het halfbroers en halfzussen waren: Zij waren wel kinderen van Jozef, maar niet van Maria. Een andere manier waarop men probeerde dit probleem op te lossen, was door de broers en zussen als neven en nichten te beschouwen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons