Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bruiloften in de Bijbel

Als er besloten was tot een huwelijk, vond er een bruiloft plaats. Het was een feest dat meerdere dagen duurde.

Feest

Het sluiten van een huwelijk vond in twee fasen plaats. Eerst was er een moment waarop de uithuwelijking officieel bekendgemaakt werd. Dat kon al op jonge leeftijd plaatsvinden. Later kwam de echte bruiloft. Pas na de bruiloft ging de vrouw bij haar man wonen.
Een bruiloft was een feest dat meerdere dagen kon duren. Er werd vlees gegeten en wijn gedronken. Ook werd er muziek gemaakt. De bruid en de bruidegom waren mooi gekleed, (zie bijvoorbeeld Hooglied 3:11). De bruid was gesluierd en droeg mooie sieraden.

Bruidsschat

De ouders van de bruidegom gaven de ouders van de bruid een bruidsschat. Maar de bruid kreeg ook van haar ouders geld of bezit mee. Dat bleef haar eigendom, ook na een eventuele echtscheiding.

Bruiloftsfeest als metafoor

De bruiloft wordt in het Nieuwe Testament vaak gebruikt als metafoor voor het koninkrijk van God (zie onder andere Matteüs 22:1-14).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons