Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het huwelijk

Er staan weinig wetten over het huwelijk beschreven in de Bijbel. Maar het huwelijk speelt wel een grote rol in verhalen in het Oude Testament en in verhalen in het Nieuwe Testament.
De meeste culturen van het Oude Nabije Oosten gingen uit van een monogaam huwelijk. Wel bestonden er bijvrouwen.
Wetten en regels rondom echtscheiding komen wel voor in de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons